سیلیکوپاد
توضيح محصول:

افزایش محصول در کنار افزایش مقاومت به بیماریها، آفات و تنش ها
سیلیسیم به عنوان یک عنصر غذایی ضروری برای گیاهان بوده و گاهی غلظت آن در بافتهای گیاهی حتی بیشتر از ازت و پتاسیم است.
سیلیکوپاد ترکیبی بی نظیر از سیلیسیم و پتاسیم است که بر اساس هم افزایی میان این دو عنصر ساخته شده است. سیلیکوپاد با مقادیر قابل توجهی از این دو عنصر در فرمول خود، به گیاه اجازه می دهد تا:
• میزان فتوسنتز در گیاه به میزان قابل توجهی افزایش یابد.
• اندازه ی میوه ها به حد اکثر ممکن ، نزدیک شود.
• وزن میوه ها بالا رود و شاخص های ماندگاری میوه نیز بهبود قابل توجه یابد.
• خاصیت حمل و نقل میوه ها به نحو قابل توجهی، افزایش یابد.
• گیاه در برابر بیماریهای گیاهی حساسیت کمتری نشان دهد.
• مقاومت در برابر برخی از حشرات از طریق ایجاد عدم رجحان ایجاد شود.
• تحمل استرسهای محیطی، خصوصاً خشکی و شوری افزایش یابد.
• مقاومت برخی گیاهان مانند برنج به آفات و بیماریها افزایش می یابد.
• میزان تولید به صورت عمومی در غلات افزوده می گردد.

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
     
     
 
امروز : 245 دیروز : 160 این ماه : 33009 بازدید کل : 43470