سولفات منگنز
توضيح محصول:


عنصر منگنز در بسیاری از عملکردهای بیوشیمیایی گیاه دخیل است. منگنز در واکنش های  اکسیداسیون و احیاء و انتقال الکترون در سیستم فتوسنتز و تولید کلروفیل نقش دارد. فعاليت اصلي منگنز در گياه در زمينه آنزيمي است. این عنصر فعال کننده آنزیم هایی مثل دهیدروژنازها، ترانسفرازها، هیدروکسیلازها و دکربوکسیلازها است که در سیستم تنفس گیاه دخیل اند. کمبود منگنز منجر به كاهش توليد كلروفيل مخصوصاً در برگ های جوان خواهد شد.

ويژگيهاي سولفات منگنز :

سولفات منگنز پادنا با داشتن 30 درصد منگنز و 56 درصد سولفات منبعی مناسب برای تأمین دو عنصر منگنز و گوگرد است.

کاربری کود سولفات منگنز در خاک می تواند علاوه بر تأمین منگنز مورد نیاز گیاه و جبران کمبود ناشی از این عنصر، با فراهم آوردن گوگرد به فرم سولفات نقش مؤثری در اصلاح خصوصيات فيزيكو شيميايي خاكهاي آهكي و سديمي، افزايش قابليت جذب عناصر غذايي در این نوع خاکها و همچنين افزايش نفوذپذيري و كاهش pH خاک داشته باشد.

در خاكهايي كه ميزان آهك بالاست مقدار منگنز قابل دسترس كم است. بنابراین سولفات موجود در این کود می تواند قابلیت جذب منگنز را در خاک های آهکی که غالب خاک های کشور را تشکیل می دهند بالا ببرد.

 

ترکیبات (درصد):

Mn

SO4

30

56

 

دستور مصرف:

میزان مصرف سولفات منگنز بستگی کامل به آزمون خاک دارد و توصیه آن بر اساس نظر کارشناسان باید انجام بپذیرد.


توصیه عمومی:

محصول

روش استفاده

مقدار مصرف

محصولات زراعی

محلولپاشی

5-3 در هزار

آبیاری

40-20 کیلو در هکتار

محصولات باغی

محلولپاشی

5-3 در هزار

آبیاری

40-20 کیلو در هکتار

چالکود زمستانه

100-50 گرم به ازای هر درخت

محصولات گلخانه ای

 

3-2 کیلوگرم در 1000 متر مربع

 
 
جهت بزرگنمایی  بروی تصویر کلیک نمائید
     
     
     
 
امروز : 228 دیروز : 160 این ماه : 32992 بازدید کل : 43453